Research Staff

Professors & Staffs

Noriaki Nishiyama

NISHIYAMA Noriaki

Professor

Website
Takayoshi Yamamura

YAMAMURA Takayoshi

Professor

Website
Yusuke Ishiguro

ISHIGURO Yusuke

Associate Professor

Website
Okada Mayumi

OKADA Mayumi

Associate professor

Website
Chiaki Shimoyasuba

SHIMOYASUBA Chiaki

Professor

Website
Takafumi Fukuyama

FUKUYAMA Takafumi

Postdoctorial Fellow

Website
Minako ITOH

ITOH Minako

Academic Fellow

Website

Concurrent Professors

Yoshihiro Yamada

YAMADA Yoshihiro

Professor

Website
Katsuyuki Nishikawa

NISHIKAWA Katsuyuki

Professor

Website
Kenichirou Shimizu

SHIMIZU Kenichirou

Professor

Website
Akiko Tashiro

TASHIRO Akiko

Associate Professor

Website
Ryosuke Okamoto

OKAMOTO Ryosuke

Associate Professor

Website
Kim Sungmin

KIM Sungmin

Associate Professor

Website
Hirofumi Ueda

UEDA Hirofumi

Associate Professor

Website
Paichadze Svetlana

PAICHADZE Svetlana

Associate professor

Website
Amada Akinori

AMADA Akinori

Associate professor

Website

Distinguished Professor

Shuzo Ishimori

ISHIMORI Shuzo

Eminent Professor

Website

Guest Professors

USUI Fuyuhiko

Guest Professor

Website

YAMADA Keiichiro

Guest Professor

Website

ENDO Tadashi

Guest Professor

Website

KOBAYASHI Hidetoshi

Guest Professor

Website

MAITA Akio

Guest Professor

Website

WATANABE Sou

Guest Professor

Website

Researchers

KATO Hiroshi

TAKAHASHI Yoko (Niseko Town)

UMEDA Shigeru (Niseko Town)